Чабан О.С.

Чабан О.С.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця